Power info wiki 

valfx.png (valfx) - Valentine effects


Smilies are: (valfx)(vburst)(vkiss)(vrain)(vthrow)


(valfx)

(vburst)

(vkiss)

(vrain)

(vthrow)
    Cod hat: